Yeniyi Üç Boyutlu Düşünmek 26 Haziran 2019, Çarşamba

Yeni olmanın ve yeniye sahip olmanın öneminin yadsınamaz olduğu çağımızda, zamanı; geçmiş, şimdi ve gelecek olmak üzere üç boyutlu düşünüp yeniyi bu boyutlar yardımıyla oluşturmak gerekir.

Zamanı üç boyutlu düşünmek yaşamın her alanında edinilmesi gereken bir tavırdır.
Bir olaya olan bakışımız yalnızca şimdiki haline yönelik olduğunda durumun nasıl bir halden evrilip şimdiye geldiğini ve gelecekte nasıl bir duruma gelecek bir potansiyele sahip olduğunu görmezden gelmiş oluruz.

Yeniyle Yeniden Yaratmak
Yaşamın tüm alanlarında geçmişin üzerine şimdiyi koyarken geleceği yeniyle yeniden yaratmayı istemek gerekir. Çağın trendlerini ve ihtiyaçlarını takip ederken dünün bugüne olan yansımalarını geliştirip iyileştirerek geleceğe taşımak gerekir. 

Her Yol İletişime Çıkar
Yüzyıllardır var olan bir ürün 21. yüzyıl’da bambaşka bir hale gelmiş olsa da ilk zamanlardaki işlevlerini her zaman içinde taşır. Telefonlar artık yalnızca aramanın çok ötesinde işlevlere sahip olsalar da bu tüm işlevlerinin ortak özelliği iletişimdir.

Arama yapmak, yazışmak, fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak, online bankacılık işlemlerini kullanmak gibi işlemler temelde dünyayla iletişim halinde olma ve ihtiyaçlarımızı karşılarken bu iletişimden yararlanma kaynaklıdır.

Bir kavramın içinde taşıdığı özün üzerinde koyulabilecek eklentiler onu geliştirse de başka bir şey haline getiremezler.

Kil Tabletlerden Dijital Tabletlere
Geçmişteki ilk reklamlar kil tabletler üzerine yazılan açıklamalar ve çığırtkanların sözlü ikna nidalarıydı. Çığırtkan reklamcılara günümüzde semt pazarlarında ürününü satmak için pazara gelen sınırlı kitleye seslenen pazarcıları örnek gösterebiliriz. 21. Yüzyılın küresel dünyasında sesini kilometrelerce öteye duyurmayı dileyen markaların ise yazdıkları yazılar ve hazırladıkları görseller yüzyıllar içinde kil tabletlerden dijital mecralara taşınmıştır.

Her çağda amaç reklam ve tanıtımdır ve kullanılan yollar yalnızca gelişip dönüşmüştür.

Geleneksel Olandan Gelen Yenilik
Her dönem ve her süreç kendi hakikatini içinde barındırır ve dönüşerek yerini yeni olana bırakır. Geleneksel olanın sağlam temelleri üzerine konan yenilikler ise daha etkili izler bırakıp geçerler zaman çizgilerinden. Bıraktıkları izler ise gelecek çağlara bıraktıkları miraslardır.

<