Yeni Dönemde Ayakta Kalabilen Markaların Özellikleri Neler? 13 Mart 2019, Çarşamba

Dünya çapında ciddi anlamda bir değişim ve dönüşüm dönemini yaşıyoruz. Daha önce hiç karşılaşmadığımız durumları yaşıyoruz. Pazarlama, satış, ik, ekonomi gibi birçok kavramın başına yeni kavramını ekliyoruz. Yeni kelimesini eklemek zorunda hissediyoruz. Çünkü yaşanan olaylar bu kavramları yetersiz bırakıyor. Yeni şeyler söylemenizi gerektiriyor.

Dünyaya hakim olan değişimden markalar da etkileniyor. Birçok büyük ve güçlü görünen markanın iflas ettiğini, pazar kaybettiğini, hisselerinin düştüğünü görüyoruz. Bu sürece uyum sağlayamayan markalar, iflas etmeye mahkum oluyorlar. Çünkü yüksekten düşmek hem daha kolaydır. Hem de düştükten sonra tekrar kalkamazsınız. Bazı markaların yaşadığı durum da bundan ibaret.

Bu gelişmelerin bir de pozitif tarafına bakalım. Bu süreçte bazı markalar bu durumdan etkilenmiyorlar. Hatta rakipler elendiği için pazar paylarını arttıyorlar. Güçleniyorlar.

Peki bu markaların özellikleri neler? Nasıl ayakta kalıyorlar? Birlikte bakalım.

Hızlı hareket eden 

Hız yaşadığımız dönemin en önemli kelimelerinden biri. İletişimin hızlanması, birçok faktörü etkiledi. Tüketiciler hıza uyum sağladılar. Ve markaların da uyum sağlamalarını istiyorlar. Daha yenisini ve iyisini talep ediyorlar. Markaların bu isteklerini hızla yerine getirmesini bekliyorlar. Bunu gerçekleştiremeyen markaları tercih etmiyorlar.

Hız kavramı özellikle büyük markaları etkiledi. Bazı büyük markalar hantal kaldılar. Büyük binalara, devasa makinalara sahiptiler. Ama hıza uyum sağlayamadılar. Belli bir süre sonra ürünleri tüketicilerin gözünde eskidi.Güç kaybetmeye başladılar. Bu dönemde hızlı markalar öne çıkmaya başladılar. Rüzgarı arkalarına alıyorlar. Yenilikleri yapıp, hızla ürünlerine uyguluyorlar. Ve daha çok kazanıyorlar.
Güncel olan

Artık sadece hızlı olmak da yetmiyor. Hızlı olmanın yanı sıra güncel olmanız da gerekiyor. Yenilikleri takip edip, sizin daha iyisini yapmanız bekleniyor.

Bir markanın güncel olması, güncel kalabilmesi göründüğü kadar kolay değil. Güncel olabilmesi için, yönetim ekibinin de yenilikleri takip etmesi, bunlara uyum sağlaması gerekiyor. Özellikle burada yönetim ekibi ve onların vizyon sahibi olması büyük önem taşıyor.

İnsan kaynaklarına önem veren

İnsan kaynaklarının önemi giderek artıyor. Markalar insan kaynaklarının gerçek yapısını, etkilerini yeni fark etmeye başladılar. Yaşadığımız yeni dönemde rekabet giderek artıyor. Rekabet arttıkça, markalar birbirini taklit etmeye başlıyorlar. Ve bir markanın aradan sıyrılması zorlaşıyor.

Bir markanın sıyrılması, öne geçmesini sağlayacak unsur, farklı düşünebilen insan kaynaklarıdır. Bunun öneminin farkında olan markalar, insan kaynaklarına daha fazla önem vermeye başladılar. Bu konuya daha fazla yatırım yaptılar.Çalışanlarını düzenli olarak eğittiler. Akademiler kurdular. Bu sayede ayakta kalıp, farklılaşıyorlar.

Bazı markalar hala sanayi çağını yaşamakta ısrar ediyorlar. İnsan kaynaklarına yeterli önemi vermiyorlar. Böyle olunca da kendilerini tekrar etmeye başlıyorlar. Ve zamanla kaybetmeye başlıyorlar. Çünkü eskiden önemli olan ürün üretmekti. Ürün üretebiliyorsanız güçleniyordunuz. Artık zor olan üretmek değil, tüketebilmek. O yüzden yeni fikirler ve zihinler olmadan bir markanın ayakta kalması çok zor.

Nakit akışını iyi yöneten

Her şey değişiyor, bildiklerimiz değerini yitiriyor. Ama bir konu önemini koruyor. O da nakit akışı. Her dönemde olduğu gibi yeni dönemde de nakit akışı çok önemli.

Bir markanın iflasının en önemli nedenlerinden biri, nakit akışını yönetememektir. Markaların iflaslarını incelediğinizde en temel sebebin nakit akışını yönetememek olduğunu görürsünüz. Nakit akışı yönetilemez, bankalar kredilerinin karşılığını isterler. Marka ödeyemez. Ve iflas koruma talebinde bulunur. Bu senaryo sıklıkla tekrarlanır. Bunu yaşamak istemeyen ve ayakta kalabilen markalar ise nakit akışını yönetebilen markalar oluyor. Ayaklarını yorganlarına göre uzattıkları için açıkta kalmamış oluyorlar.
Bağlantıları güçlü olan

Bir markanın asıl gücü, bağlantılarıdır. Bu bağlantılar çarkın dönmesini, sistemin işlemesini sağlar. Markaların güçlü bağlantıları onlar için daha fazla iş demektir. Bu bağlantılar sayesinde hem daha çok iş alırlar. Hem de ürünlerini daha kolay satarlar.

Yeni dönemde iletişim imkanlarının artması sayesinde, markalar dünyanın birçok yerine ulaşabiliyorlar. Bu büyük imkanlar sağlıyor. Özellikle dijial pazarlamayı iyi kullanabilen markalar dünyanın her yerinden müşteri bulabiliyorlar. Bu sayede ise ömürleri daha uzun oluyor. Yumurtaları tek bir sepete koymamış oluyorlar.Kendi ülkelerinde veya yakın ülkelerde bir kriz olduğunda daha az etkileniyorlar. Bağlantılarını daha önce yaptıkları için böyle durumlarda, ağırlıklarını başka ülkelere kaydırıp, daha az yara alıyorlar.

Yeni bir dünya sistemine doğru hızla yol alıyoruz. Bu yeni yapı birçok unsuru etkiliyor. Bu unsurlar ise markaları ciddi oranda etkiliyor. Ve uyum sağlayamayan markalar kaybediyor, güçsüzleşiyorlar. O yüzden bu dönemde önemli güçlü ya da büyük olmak değil, asıl önemli olan bu sürece uyum sağlayabilmek. Uyum sağlama konusunda ise, marka yöneticilerine önemli görevler düşüyor. Yaptıkları ya da yapmadıkları işler markalarının kaderini etkiliyor.

 

Kaynak: http://www.markafikirleri.com/yeni-donemde-ayakta-kalabilen-markalarin-ozellikleri-neler/

<