Türkiye de İnternet Kullanımı ve Yaygınlaşması 20 Ekim 2015, Salı

İnternet; Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. Radyo, televizyon ve internetin bulunuşundan 50 milyon kullanıcıya ulaşmak için geçen süre incelendiğinde; radyo için 38 yıl, televizyon için 13 yıl iken, internet için sadece beş yıldır.

İnternet Türkiye’ye 1994 yılında gelmiş ve geldikten sonra Türkiye’de kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. İnternet günümüzde de yaygın olan, yediden yetmişe herkesin kullandığı teknoloji ürünü olan ve her gün yenilenen bir bilgi kaynağı teknoloji ürünüdür. İnternet kullanımı artık yalnızca bir iletişim aracı değil, bir çoğumuz için günlük hayatın bir parçası haline geldi. Bu teknoloji ile pek çok konuyla ilgili bilgiye kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişimi sağlayabiliyoruz.

Yolda, okulda, otobüste, evde, bahçede hayatımızın her alanında hızlı ve kolay olarak gerekli bilgilere ulaşabiliyor, işlerimizi ilerletebiliyor, kontrollerimizi sağlıyor ve gündemi yakından takip ederek hayatın içinde yer alıyoruz.

İnternet herkesin dilediğince kendini ifade edebildiği, milyonlarca düşüncenin yer aldığı sanal bir dünyadır. İnternet’de sonu olmayan büyük bir okyanus gibi hayatımızda. Her gün yeni gelişmeler, teknolojik olaylar, bilimsel faaliyetler ve uygulamalar ile dünün üzerine ekleme yaparak ilerlediğimiz bir alan. Hem eğlenebildiğimiz hem öğrenebildiğimiz ve her an ilerlemeye devam eden bir iletişim aracıdır.

Peki bu iletişim aracını hangi amaçlarla ve ne sıklıklarla kullanıyoruz? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son 3 ay içinde Türkiye’de 16-74 yaş grubunda ki kişilerin internet kullanımlarını inceledi. Sonuçları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

E posta Gönderme/ Alma

Kadın: 44.5

Erkek: 52.9

Toplam: 49.5

İnternet üzerinden telefonla görüşme/ Video görüşmesi (webcam ile)

Kadın: 37.1

Erkek: 38.8

Toplam: 38.1

Sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. İçerik paylaşma

Kadın: 77.6

Erkek: 83.1

Toplam: 80.9

Kendi oluşturduğunuz metin, görüntü, fotoğraf,video, müzik vb. İçerikleri herhangi bir web sitesine paylaşmak için yükleme

Kadın:59.6

Erkek:63.9

Toplam: 62.1

Online haber, gazete ya da dergi okuma

Kadın: 67.2

Erkek: 72.3

Toplam: 70.2

Sağlıkla ilgili bilgi arama

Kadın:75.2

Erkek: 60.1

Toplam:66.3

Eğitim, staj veya kurslar hakkında bilgi arama

Kadın:47.1

Erkek:37.3

Toplam:41.3

Herhangi bir konu ile ilgili bilgi almak için Wikipedia, On-line Ansiklopedi, ekşi sözlük vb. kullanma

Kadın: 48.8

Erkek:46.1

Toplam:47.2

Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama

Kadın:55.7

Erkek:61.9

Toplam:59.4

Yazılım indirme( oyun yazılımları hariç)

Kadın:14.8

Erkek:22.7

Toplam:19.5

Web siteleri aracılığıyla toplumsal veya siyasal konular ile ilgili görüşleri okuma veya paylaşma

Kadın:19.7

Erkek: 24.2

Toplam:22.3

Toplumsa veya siyasal bir konuda online bir oylamaya katılma

Kadın:10.5

Erkek:13.1

Toplam:12.0

İş arama ya da iş başvurusu yapma

Kadın:9.9

Erkek:10.2

Toplam:10.1

Profesyonel bir gruba katılma

Kadın: 3.9

Erkek:4.7

Toplam:4.4

Seyahat veya seyahat ile ilgili konaklama için online hizmetleri kullanma

Kadın: 17.7

Erkek:21.2

Toplam: 19.7

İnternet bankacılığı

Kadın: 21.8

Erkek:34.5

Toplam:29.3

Yukarıdaki verilerde de gördüğümüz gibi internet kullanım alanları kişilerin ihtiyaçlarına, istek ve beklentilerine göre şekillenmektedir. Hatta yaş aralığı, cinsiyette bu aramalarda etkili olmaktadır. Genç nüfus ile orta yaş ya da yaşlı nufüs arasında yaşanan jenerasyon farkı çağın getirdiği farklılıklar ve ihtiyaçları değiştirmekte böylece internet kullanım alanlarının da değişmesine yol açmaktadır.

<