TÜİK: “Sosyal Medya En Çok İmaj Geliştirme ve Ürün Tanıtımında Kullanılıyor” 19 Ocak 2014, Pazar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013 yılına ait “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanum Araştırması” raporuna göre girişimcilerin %95,3’ü sosyal ağlardan faydalanıyor. Sosyal ağları %39,3 ile blog ve mikro bloglar, %35,9 ile multimedya paylaşım siteleri ve %11,4 ile “wiki” bazlı bilgi paylaşım siteleri takip ediyor. Sosyal medya kullanım amaçlarında ise ilk sırayı %77,5 oranla tanıtım, imaj yaratmak ve ürün pazarlama faaliyetleri alıyor.

Araştırmada rastlanan diğer sosyal medya kullanım örnek ve oranları ise şu şekilde sıralanıyor:

- Müşterilerin görüş, öneri ve şikâyetlerini almak/yanıtlamak (%57,3),
- Girişimler arası görüş alışverişi ve bilgi paylaşımı yapmak (%38,5),
- Müşterileri ürün geliştirme/yenilik süreçlerine dâhil etmek (%36,9),
- Personel seçimi/alımı yapmak (%28,9),
- İş ortakları ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmak (%24,8)

<