Metaverse Teknolojisinin Markalara Etkisi 7 Haziran 2022, Salı

Metaverse’ün markalar açısından olumlu ve olumsuz etkileri konusuna girmeden önce kısaca tanımlamak gerekirse; Metaverse Nedir? 

“Yeni bir gerçeklik, günden güne gelişen teknoloji dünyasını daha iyi anlamak, sunulan iş fırsatlarını değerlendirmek ve markalar için entelektüel, kültürel, ekonomik değer üretimi sağlanılan alt yapı ve etkileşim olanaklarının arttırıldığı eş zamanlı ve entegre bir biçimde kullanıldığı siber toplumsal bir düzlemdir, olarak tanımlayabiliriz.

Metaverse’ün Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Metaverse’ün markaların bilinirlik ve değerlerine olumlu, olumsuz etkileri olacaktır. Peki bu etkiler nelerdir? Hep birlikte incelemeye ve değerlendirmeye hazır mısınız?
Hadi Başlayalım!
Metaverse, Isaac Asimov ve Frank Herbert gibi bilim kurgu yazarlarının fantastik alanda kurguladıkları dünyanın gerisinde kalsa bile yepyeni bir bilgi işlem platformu ve big data kavramının önemini vurgulamamızı sağlıyor. Oluşacak olan yeni içerik ortamı dijital dünyanın sınırlarını zorlamak ve hayal gücümüzün sonsuz oluşunun bir göstergesi. Şuan için sosyal yaşamda etkilerini gözlemlediğimiz metaverse kavramının ilerleyen zamanlarda ucu açık bir iş platformu haline geleceğini söylememiz mümkün. Böyle bir sistemi incelerken markalara olacak olan olumlu/olumsuz etkilerini ve katacağı değerlerin etkileri de büyük olacaktır tabii ki.

Metaverse dünyası, internette ve dijital platformlarda gördüklerimizden çok daha fazla fırsatlar üretebilir. Günlük rutin işlerimizi ve var olan iş alanlarını düşündüğümüzde (banka işlemleri, işe alımlar, reklamlar, içerik oluşturma ve yaratıcılık, siber güvenlik vb.) metaverse dünyasının başlangıcı ve ilerlemesi ile birlikte farklı alanlar ve hizmetleri gerçekleştiren yeni firmaların yaratılacağını söyleyebiliriz. Bu durumun yaşanması ile birlikte çoğu firmanın ve iş alanlarının ömrünün tükeneceğini, faaliyetlerinin azalacağını ve zamanla yok olacağını söyleyebiliriz. Bu dönüşümden kaçmanın bir yolu yok gibi görünmektedir. 

Bu noktada var olan şirketlerinin metaverse dünyasına girişlerini kolaylaştırması ve verimini arttırması için pazarlama stratejilerinde değişiklik yapmaları gerekmektedir. Çünkü yeni gelişen teknoloji ile birlikte kişilerin alışkanlıkları, satın alma davranışları değişeceği ve gerçek hayat ile dijital hayattaki sevdikleri şeylerde değişiklik olacağı için bu değişime uygun strateji ve reklam planlamalarının efektif bir şekilde düzenlenmesi ve tekrardan yapılandırılması olumlu etkileri artırmasını sağlayacaktır.

Metaverse dünyasını ve olumlu/olumsuz etkilerini incelemeye “ilişkiler, arkadaşlıklar ve network oluşturma” açısından değerlendirmeye devam ediyoruz.
Metaverse gelişen teknolojisini içerisinde insanlar teklik ve yalnız olmaktan çıkmaya başlayacak ve bireysellik azalacak. Bu tarz bir yaklaşımda markaların insanların kararlarının değişebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bu konuda gerekli iyileştirmelerin yapılması ve sosyalliğe yönelik geliştirmelerin yapılması gerekmektedir. Olağan ve potansiyel müşteriler markalarla konuşmakla kalmayacak ve dijital platformdaki avatarları ile birlikte 3D olarak etkileşime ve iletişime geçebilecekler.

Bu konuyu bir örnek ile açıklamak gerekirse; moda sektörünü düşünebiliriz. Moda sektöründe, internet üzerinden yapılan alışverişlerde ürünleri kafamızda canlandıramayız ve tedirginliklerimiz vardır. Metaverse dünyası ile birlikte ürünleri 3 boyutlu olarak düşünebiliriz ve her köşesini detaylı bir şekilde inceleyip güvenilir, içimiz rahat bir şekilde satın alabiliriz. Markalar bu tarz bir uygulamaya geçiş ile birlikte olağan müşterilerini koruyabilir, potansiyel müşterilerine güven verebilir ve marka bilinirliğini&değerlerini arttırabilir.
Peki Metaverse Markaları “Olumsuz” Yönde Etkiliyebilir mi? 
Her şeyin olumlu yönü olduğu gibi olumsuz yönü de oluyor haliyle. Metaverse konusununda olumlu tarafları olsa da olumsuz yönlerinden de bahsetmemiz gerekiyor. 
Dünya genelinde mahremiyet ve sansür korkuları bir yana akıl sağlığı krizi olarak tanımlanabilecek bir durumun içine düşmüş durumdayız. Özellikle Z kuşağını değerlendirdiğimizde kaygı ve endişe oranlarında geçmiş nesillere oranla bir artış gözlemlemekteyiz. Metaverse dünyasına giriş ile birlikte bu kaygı ve endişe düzeyi bir noktada artabilir. 
Kolaylık ve zaman tasarrufu açısından olumlu olarak değerlendirdiğimiz Metaverse, içerisinde bulunduğumuz toplumun asosyal bir toplum olması yönünde etkiler gösterebilir.

Bu konu ile markaların alacağı önlemler ve gerçekleştireceği etkinlikler sayesinde bu soruna çözümler üretilebilir. 

Bunun haricinde bir diğer açıdan metaverse kavramını incelediğimizde bağımlılık psikolojisine değinebiliriz. Kişilerde yaygın olarak görülen bağımlılık bu yeni teknoloji ile artış gösterebilir ve kişilerde farklı semptomlar görülmesine neden olabilir. Örneğin; metaverse dünyasında yaratacağımız avatar ile birlikte kişilerde görülebilme olasılığı olan özsaygı ve kişide güven eksikliği uzun vadede psikolojik bozukluklara neden olabilmektedir. 
Sonuç olarak, metaverse dünyasında karşılaşabileceğimiz olumlu/olumsuz birçok etki mevcuttur. Yeni teknoloji ile tanışmak ve bunu hayatımızın içerisine almak kaçınılmazdır. Ancak bu dünyayı bilinçli olarak değerlendirip, hayatımıza yeteri düzeyde aldığımızda toplumumuz açısından daha yararlı olacağını düşünmekteyiz.

<