Marka İsmi Nasıl Oluşturulur? 4 Mart 2021, Perşembe

Marka Yaratmak

Marka kavramı, ürün ve sunulan hizmetin markadan alınan güçle farkındalık yaratılarak müşteriye sunulmasıdır. Marka esasında, spesifik bir düşünceden doğan ve bu düşünce müşterinin zihninde yer edinen bir gerçekliktir. Müşteride bu düşüncenin varolması, markanın yaradılışında kullanılan renkler, logo, tasarım ve bunların yanında sosyal ağlarda markanın sunuluş biçimi, yer alan ürünler… 

Bütün bunların hepsi markanın kimliğini oluşturur. Marka kimliğini yaratan bu unsurlar görmeye tabii tutularak algıyı değiştirecek güce sahip olsa da ‘marka adı’ içeriğinde yer alan ürünleri daha görmeden algıyı değiştirir ve zihinde yaklaşımlar oluşturur. İyi bir marka ismi markanın geleceğini belirler diyebiliriz.

Marka İsminin Önemi

Bir marka yaratmada kilit nokta marka isminin ne olacağına karar vermektir.  Bu karar pazarlama çalışmalarını doğrudan etkileyen bir karardır. Aynı zamanda marka ismi pazarlama stratejisini etkileyecek güce sahip olmasıyla markanın gelecekte kalıcı olmasını sağlar ve tutundurma çabasını destekler. Marka ismi yaratmada ajanslardan destek alabilir ya da öneri havuzundan fikir edinebilirsiniz. Burada önemli nokta yaratacağınız markanın vizyonunu karşılayabilecek bir marka ismi olmalıdır. Benzersiz  unsurları içinde barındıracak bir marka ismi seçmek kolay değildir. Çünkü önceden sadece belirli isimde işletmeler bulunuyordu ve rekabet ortamı pazar yeri bu kadar geniş değildi. Benzersizliği yakalamak da marka isminin belirlenmesinden geçiyor. Marka isimleri ürünleri birbirinden ayrıştırır. Örneğin bir ayakkabı  alınacaksa aslında ayakkabı değil Adidas markası alınır. Çünkü markanın ismi güven verir. Etkili bir marka adı müşterinin satın alma davranışını etkiler. Böylece müşteri, ürün kalitesine marka ismiyle karar verdiğinde istikrarlı bir şekilde satın alma davranışı gösterir ve kaliteyle güveni aynı anda hisseder. İyi seçilmiş marka ismi, hedeflenen müşteri kitlesini genişletir ve müşteri sadakatini sağlar. Marka bilinirliğini ispatlamış markalar açısından pazarlama giderlerinin maliyeti belirli noktada azalma gösterir. Yine bu noktada düşünmeniz gereken seçtiğiniz marka isminin işinizi ne kadar yansıttığı ve işinizle ne kadar özümsendiğidir.

Marka İsmi Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle seçeceğiniz marka ismi, ürün gücünüzü yansıtacak değerde olmalı. Ürün ve hizmet kalitesini yansıtmalı ve algıyı kolaylaştıracak düzeyde marka ismi belirlenmelidir. Marka ismi seçilirken, kelimelerin anlaşılma oranı, zihinde anlamsal bağların kurulması ve seçilen dil yapısına uyumu önemlidir. Marka isminin yaratılmasındaki ilk adım, markanın kimliğini dışarıya yansıtacak biçimde olması ve kolay bir şekilde söylenebilmesidir. Yurtdışı odaklı bir marka yaratmayı düşünüyorsanız eğer, markanızın ismi uluslararası kabul görecek şekilde olmalıdır. Rekabet halindeki markaların isimlerini araştırarak benzersiz bir isim bulmalısınız. Bütün bunlara ek olarak markanızın yarattığı hikayeyi düşünüp bu hikayeye uygun  bir isim vermelisiniz. Peki ürün mü marka isminden önce gelmeli? Yoksa marka ismi mi üründen önce gelmeli?  Bu soruya yanıt olarak şunu söyleyebiliriz, ürününüz ya da sunduğunuz hizmetler çok iyi ve kaliteli olabilir. Ama bu belirli bir hedef kitlenin ötesine gidemiyorsa marka adını bir kez daha düşünmeniz gerekir.

<