Dijital Etki Yaratırken Kaçınılmaz Başarı Nasıl Mümkün Olur? 1 Kasım 2023, Çarşamba

İçerik Üretimi ve Yönetimi bir makanın hedef kitleleri ve hedef kitle kırılımları ile nasıl iletişim kuracağını belirler. Bu süreçte ortaya konan içeriklerin sürdürülebilirliği ve bu sürecin etkin bir şekilde sonuç vermesi için çabalar. İçerik Üretim ve Yönetimi bir takım çalışmasının nihai sonucudur. Sac ayaklarının biri içerik üretimi ise bir ayağı strateji bir diğer ayağı da dijital reklamdır. 

    İçerik Üretimi başlamadan önce ilk olarak yapılması gereken geniş ve dar ölçekli hedef kitle ve kırılımlarının belirlenmesidir. Hedef kitlelerin ilgi alanları, tüketim alışkanlıkları, yaşam biçiminin iyi tanınması güçlü bir stratejinin kurulması ve bu stratejinin içerik üretimi ile desteklenmesi için çok kıymetlidir. Markanın vizyon ve misyonu dahilinde belirlenen bu hedef kitleler için ürünün hikayesini oluşturmak tam olarak bu noktadan başlar. 

    Belirlenen strateji doğrultusunda, ortaya konan yayın takvimi ve bu yayın takviminin aktığı süre boyunca anlatacağı hikaye, içeriklerinizin birbiri ile kurduğu iletişim dahi markanızın hikayesini anlatmak için kullanacağınız bir yöntemdir. Düzenli, tutarlı ve sürdürülebilir görsel anlatı ve dil markanızı anlatmanız için oldukça faydalı olacaktır. 

    İçeriklerin; dengeli, bilgilendirici ve tutarlı olması yeni takipçiler için güven oluşturmayı sağlar. Bunun yanında sürdürülebilir bir anlatı, kendi takipçi havuzunuzu oluşturmanıza da yardımcı olur. 

    Doğru bir strateji ile oluşturulan içerikleri, doğru zaman ve kanallar aracılığı ile hedef kitlelere ulaştırılması gerekmektedir. Kanal ve zamanlama konusunda hedef kitlelerinizin telefon ve interneti kullanım alışkanlıklarını takip etmeniz oldukça faydalı olacaktır. Bunu uzun vadede dönüştürebilir, yoğun etkileşim aldığınız saat aralıklarını takip ederek karar verebilirsiniz. 

    Bu sürecin doğru bir şekilde ilerlemesinin ve sonucun istediğiniz gibi olmasının ön koşulu takım çalışmasından geçmektedir. Çünkü içeriğinizin iyi olmasının yanında doğru hedef kitleye, doğru zamanda ve doğru kanaldan oluşturulması gerekmektedir. Yani takım üyelerinin güçlü kaslarını birlikte, aynı amaç için kullanmaları gerekmektedir. Üretilen işlerin, açık bir iletişimle eleştirilebilir olması ve bu eleştirilerle işlerin yoğurulması şarttır. 

    Dijital dünyada, özellikle sosyal medya mecralarında, tüketicinin çalınan dikkatini göz önünde bulundurduğumuzda da içeriklerin net ve açık bir görsel anlatı ve dil ile aktarılması en doğru seçenektir. Bir içerikte tek bir fikir anlatılmalı karmaşadan ve bilgi kalabalığından uzak durulmalıdır. Mesajınızı, hedef kitlenizin anlayacağı ve duyacağı şekilde kısa ve net bir şekilde ilettiğinizde ve bu içerikleri markanızın strateji doğrultusunda oluşturup reklam ile desteklediğinizde başarı kaçınılmaz olacaktır. 

    

 

Yazan:ENVER SEDAT KURUBAŞ

    

    
 

<