Dijital Çağın Anahtarı: Sosyal Fayda 20 Aralık 2023, Çarşamba


 Sosyal Fayda; insanlığın ya da toplumun yararına işleri tanımlamak için kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Kavramsal olarak öncelikle sivil toplum ve inisiyatifleri akla getirse de markalaşma ve marka kimliğinin örülmesi sürecinde, günümüz dijital dünyasında ve tüketim alışkanlıklarında tüketicilerin karar verme süreçlerini etkileyen önemli faktörlerden biri haline de gelmiştir.

Toplum çıkarları doğrultusunda; sivil toplum, inisiyatif ve kuruluşlarla; eğitim ve sosyal sorumluluk projelerini kapsayan, toplumun ve içinde yaşadığımız dünyanın sürdürülebilirliği için çıktıları olan projeler sosyal fayda içinde ele alabiliriz.

Sosyal Fayda, marka kimliğinin örülmesi sürecinde, uzun süreli ilişkilerin ve marka bağlılığının kurulması aşamasında etkili olur. Sosyal Fayda markalaşma sürecinde nihai hedefe giderken, bu yoldaki adımlarımızın daha güvenli ve sarsılmaz olması için markanın güven devşirebileceği bir süreç olarak artık karşımıza çıkmaktadır. Markanın nasıl bir amaç uğruna varlığını devam ettirdiği tüketici alışkanlıklarını derinden etkilemekte ve karar verme süreçlerinde etkili olmaktadır. Bundan dolayı ilk olarak yapılması gerekenlerden biri markanın varoluş amacına karar vermesidir.

Varoluş amacını belirlemiş, sadece kar odaklı bir iletişim ortaya koymayan marka ve şirketler, kısa vadede yarına uzun vadede geleceğe odaklanmış güven ve istikrar ortamı yaratmayı amaçlamış bir kurumsallaşmanın ortaya konduğu izlenimi yaratacaktır ve bu tüketici için de etkili olacaktır.

Bunun yanında bu amaca giden yolda, marka kimliğinin örülmesi ve dijital dünyada kimliğin sergilenmesi esnasında doğru ve bu amaca paralel paydaşlarla yan yana durmak, güvenin de ötesinde şirketinizin kimliğini ve hedef kitlelerini genişletmesinin önünü açacaktır.

Uzun vadeli ve sosyal fayda hedefleri doğrultusunda hareket eden bir kurumun, bu amacını hayata geçirmesi hem kurumunuzun yönünü tayin etmede hem de sistemli hareket etmenize olanak sağlayacaktır. Bunun nihayetinde de dijitalde etki yaratmak ya da kurumunuzun adını duyurmak için çerçevesi belli bir düzen oluşturabilirsiniz.

Sosyal Fayda yaratmayı amaçlayan projelerin hayata geçmesi ile girdi ve çıktıların karşılaştırılması, projenin etkisi kurumunuzun rotasından çıkmadan doluna devam etmesine ve ulaştığınız kitlelerde yarattığınız kalıcı etkileri sayesinde de bağlılığı olan tüketici ve takipçilerinizi , kendi komünitenizi oluşturmanıza olanak sağlar.

Hikaye Anlatıcılığı üzerinde kurulan modern reklamcılık anlayışını destekleyen Sosyal Fayda, şirketinizin, kurumunuzun ya da markanızın hikayesini ortaya koymaya, yeni hikayeler keşfetmenize olanak sağlar. Böylece markanızı görmek istediğiniz dünyayı ve markanızı inşa edebilir, yarına dair güvenli adımlar atabilirsiniz. Bunun yanında kendi bilinçli tüketicinizi yaratabilirsiniz. Dijital çağda artık markalaşma ve marka kimliğinin örülme süreci önemli değer üretebilmek üzerinden belirlenmektedir.

 

YAZAN:
Enver Sedat Kurubaş

<