Bütünleşik Pazarlama İletişimi 27 Mayıs 2022, Cuma

Kitle iletişim araçlarını kullanarak potansiyel müşterilerin istekleri doğrultusunda onlarla etkileşime geçerek potansiyel müşterileri nihai tüketiciye dönüştürme sürecine pazarlama iletişimi denir. İşletmeler, piyasa ekonomisi içerisinde günümüz rekabetine ayak uydurabilmesi ve tüketici ile kurduğu ilişkinin sürdürülebilirliğini korumak ve geliştirmek için pazarlama iletişimine ihtiyaç duymaktadırlar. Tüketiciyi pazarlama stratejisi dahilinde yönlendiren ve onunla etkileşime geçerek değer üretmek pazarlama iletişiminin temel hedefleri arasındadır. Bu sebeple medya araçlarını doğru strateji ile topluma yani hedef kitlenize ulaştırmanız gerekmektedir. Müşteriye ulaşıp onların zihninde ulaşılabilir bir marka algısı yaratmak bu anlamda oldukça önemlidir. 

Bütünleşik pazarlama iletişimi ise  kitle iletişim araçlarının bütüncül olarak senkronize bir şekilde çalışmasını hedefler. Bütünleşik pazarlama iletişimi tanıtıma hizmet eden bütün araçlar birbiri ile uyum içerisinde hareket ederek doğru sonuç almaya çalışır. İletişimin geliştirilmesi açısından markaların iletişim araçlarını ortak bir kümede toplaması gerekmektedir. Her bir iletişim aracının sürece dahil olduğu çeşitli seviyeler bulunur. Kısacası farklı disiplinleri bütünleşik bir yapıda bir araya getiren pazarlama iletişimin bir tür planlamasıdır. Bu sebeple bütünleşik pazarlama iletişimi markalar için uzun uğraşlar vererek ortaya konulmasına karşılık, satış ve zaman anlamında da çeşitli avantajlar sağlamaktadır. 
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Genel Özellikleri

•    Farklı unsurlar bütüncül ve senkronize bir yapıda bir araya gelir.
•    İleri seviyede organizasyon becerisi gerektirir.
•    Stres ve zaman yönetimi ne kadar iyi olursa sürece o kadar hakimiyet artar.
•    Müşteri ilişkilerinde geliştirilen diyalog çok önemlidir. 
•     Uzun vadeli müşteri – marka ilişkisi hedeflenir.

Genel hatları ile ifade etmek gerekirse bütünleşik pazarlama iletişminin temel özelliklerini bu şekilde özetlemek mümkündür. Bütüncül yaklaşımın getirdiği disiplin ve uyum ne kadar iyi planlanırsa sonuç alma ihtimali o kadar artmaktadır. Hedef kitleye gönderilmesi gereken mesajlar uygun kanal, araç ve zamanda iletilmelidir. Bütünleşik pazarlama iletişimi stratejinin iyi planlanması kadar uygulamadaki kriz yönetimi ve organizasyon becerisini kavrayıp buna uygun şekilde hareket edebilecek anlayışa sahip firmaların üstlenebileceği bir yapıdadır.

Bütünleşik pazarlama iletişiminde müşteri ile kurulan kısa vadeli ilişkilerden ziyade, uzun soluklu ve somut ilişkilerin geliştirilmesi; markayı tanıyan ve güvenen, bir hedef kitle ortaya çıkarmak amaç edinilmektedir. Bu da iletişim sürecinde ortaya konulan performansın bir ürünü olarak sonuç vermektedir. Güçlü diyalog beraberinde uzun yıllar markanızla iletişimde kalacak müşteri potansiyeli demektir ki zaten bütünleşik pazarlama iletişimi temelde böyle bir kapsamı amaç edinmektedir. Uzun yıllar logosundan tanıdığımız, ürünlerini satın almasak dahi özelliklerinden haberdar olduğumuz, sloganlarını ezbere bildiğimiz büyük markaların bütünleşik pazarlama iletişimi anlamında en büyük kazanımı da burada yatmaktadır. 
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Olumlu Tarafları 

•    Bütüncül Marka Dili Oluşturmak 
•    Satış Karının Artışı 
•    Bağımsız Müşteri Potansiyeli
•    Zaman, Para, Enerji Tasarrufu 

Sıraladığımız olumlu özelliklerin geneline baktığımızda bütünleşik pazarlama iletişimi marka ve müşteri açısından zaman alan bir iletişim stratejisidir. Bu sebeple maliyet ve zaman anlamında sabır ve çaba gerektirir. Bütün bu süreç içerisinde sonuca yönelik sabırsız tutumlar ve kriz yönetiminde başarısız idareciler organizasyonda hataya neden olur. Harcanan maliyetler de şirket içerisindeki krizin artmasına katkı sağlar. Bu sebeple bütünleşik pazarlama iletişimi sadece süreci iyi yönetebilecek, sabırlı ve ne istediğini bilen ajans veya firmaların kesin başarıya ulaşabileceği bir sistemdir.

Bütün süreçler doğru tamamlandığı takdirde, artan rekabet ortamında sizi tanıyan ve sürdürülebilir bir ilişkinin sağlandığı bir hedef kitle elde edilir. Bu sayede oluşan güven ortamı satış ve zaman anlamında tasarruf sağlarken, üretimin daha faydalı bir hale gelmesine yardımcı olur. Kısacası rekabetten bağımsız müşteri potansiyeli yaratılır. Üstelik sadece hedef kitleniz değil pazarlama stratejiniz dışındaki kitleye de seslenebildiğiniz bir iletişim ağı kazanılmış olur. 
Bütünleşik pazarlama iletişimi  uzun vadede size karlı sonuçlar getirecek zorlu bir süreçtir. Bu noktada şirketlerin kaynak, zaman anlamında sürece yeteri kadar hazırlıklı olmaları gerekmektedir. 
Sonuç 
Markaların, daha verimli ve farklı pazarlama stratejileri geliştirme amacıyla ortaya çıkmış olan bütünleşik pazarlama iletişimi, tüketicilerin artan talepleri ve klasik pazarlama sistemlerinin maliyetinin artması sebebiyle tercih edilmeye başlanmıştır. Teknolojik gelişmeler, klasik pazarlama iletişimindeki daha ulaşılabilir ve elde edilen sonuçları ölçülebilir hale getirmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki; bu süreç, ileri seviyede operasyonel bir deneyim ve şirket kültürü ile hareket etmedikçe başarısız olma ihtimali yüksek bir süreçtir. Bütünleşik pazarlama iletişimi, marka iletişimini uzun vadeli satış karına dönüştüren olmazsa olmaz bir kavram olarak uzun yıllar hayatımızda yer alacak gibi görünüyor.

 

Yazan: Fatih Candemir

Kaynaklar
https://www.ticimax.com/blog/pazarlama-iletisimi-ve-onemi-hakkinda-bilmeniz-gerekenler
https://pazarlamaturkiye.com/butunlesik-pazarlama-iletisimi-ozellikleri-ve-bilesenleri-nelerdir/#:~:text=Bütünleşik%20Pazarlama%20İletişimi%20basit%20bir,birlikte%20uyum%20içinde%20çalışmak%20demektir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/944423
https://anatolianpr.com/butunlesik-pazarlama-iletisimi-nedir/

<