Başarılı İş İnsanları Neden Markalaşma Konusuna Önem Verirler? 13 Mart 2019, Çarşamba

Marka olmak, markalaşmak, iş hayatında ayakta kalmak uzun ömürlü olmak için çok önemli faktörler. Marka olduğunuzda birçok avantaja sahip oluyor, şirketinize değer katıyorsunuz.

İş hayatında başarılı olmuş iş insanlarına baktığınızda markalaşmayı önemsediklerini, bu alana yatırım yaptıklarını görürsünüz. Yaptıkları bu yatırım onlara ileride fazlasıyla geri dönecektir.

Tam da burada bir soru akla geliyor: Markalaşmak, marka olmak neden önemli? Bu sorunun cevabını bulabilmek için isterseniz, şimdi birlikte markalaşmanın sağladığı avantajları inceleyelim.

1) Güven verir

Marka olmanın en önemli avantajlarından biri, tüketicinin zihnindeki soru işaretlerini azaltmasıdır.Tüketici marka olmuş bir ürün veya hizmeti alırken daha az düşünür.

Ürünü alırken ürünün arkasındaki markanın gücünü hisseder. Bir sorun yaşayacağı zaman muhatap bulabileceğini düşünür. Marka olmayan diğer ürünlere göre daha kaliteli olacağını düşünür. Tüm bu faktörler satın alma kararını hızlandırır. Tüketiciyi ikna eder. Ve satın alma konusundaki en ciddi aşama olan güven problemi aşılmış olur.

2) Farklılaştırır

Markalaşmak, kendine özgü bir kimlik kazanmaktır. Ve o ürün üzerine kültür inşa etmektir. Markalaşma süreci  doğru şekilde yürütülürse, doğru insanlarla çalışılırsa bu süreç sonunda ürün farklılaşacaktır. Çünkü temelde yapılan, yapılmak istenen tercih nedeni oluşturabilmektir. Bunu yaptığınız zaman, farklı bir yapıya bürünürsünüz. Diğerlerinden ayrışırsınız.

Farklılaşmak sadece ürün bazında da olmaz. Bir ürün marka haline gelirse, bu ürünü üreten şirkete de yansır. Çalışanları kendilerini daha iyi ve farklı hissederler. Ayrıca müşterilerin yaklaşımı da değişir. Marka olmayan ürünlere benzer tepkiler gösterirken, marka olan ürünlere daha farklı yaklaşırlar.

Farklı yaklaşmalarının nedeni ise, bir firma marka olmak için çaba harcıyorsa, iyi bir ürüne sahiptir düşüncesidir. Bu şekilde müşterilerin zihninde farklı bir konuma gelir, farklılaşırsınız.

3) Rakiplerinizden sıyrılırsınız

Farklılaşmanın en önemli faydası, rakiplerinizden sıyrılmanızı sağlamasıdır. Marka olduğunuzda, marka olamayan diğer şirketlerden sıyrılırsınız. Onların önüne geçersiniz.

Marka olmak için belirli bir stratejiye ve yol haritasına ihtiyaç vardır. Bu süreç sonunda markalaşma süreci tamamlanır. Marka olduktan sonra ise bu süreci yaşamayan şirketler ile markalaşan şirket arasında bariz farklılıklar oluşur. Ve markalaşan şirket, rakiplerinin arasından fark edilir hale gelir. Ürün ve hizmet kalitesi ile onlardan daha farklı bir yapıya sahip olduğunu gösterir.

Rakipleri her geçen gün birbirine benzer bir yapıya bürünürken, o onların bu tek düze yapısından kurtulur. Ve kendine özel bir yer edinmiş olur.

4) Daha fazla kazanırsınız

Markalaşmak aslında şirketiniz için yaptığınız bir yatırımdır. Başlangıç aşaması maliyetlidir. Reklam, pazarlama faaliyetleri, ürün geliştirmek için yaptığınız çalışmalar ilk aşamada gider hanesine yazılır.Fakat belirli bir süre sonra bu yaptığınız çalışmaların karşılığını görmeye başlarsınız. Yaptığınız harcamaları telafi eder, daha fazlasını kazanırsınız. Ve bu kazanç istikrarlı bir hale gelir.

Tüketiciler marka olan ürünlere daha fazla para ödemekten çekinmezler. Çünkü tüketiciler marka olan ürünleri diğerlerine göre daha değerli görürler. Ve daha fazla ödenmesini hak ettiklerini düşünürler. Bu şekilde marka olan firmaların kar marjları yükselir. Belirli bir sürenin sonunda daha fazla kazandıklarını görürsünüz.

Marka olanların daha fazla kazanmasının bir diğer nedeni ise, verimliliktir. Markalaştığınızda, kaynaklarınızı daha etkin kullanırsınız. Çalışan kadronuz daha iyi olur. Yaptığınız işleri daha kısa sürede yapar hale gelir, uzmanlaşırsınız. Tüm bu faktörler sayesinde şirketinizin kasasına daha fazla gelir olarak girer. Kaynaklarınızı daha etkin kullanmış, atıl kapasitenizden kurtulmuş olursunuz.

5) Kalıcılık sağlarsınız
Markalaşma süreci, emek verilmesi gereken, çaba isteyen bir süreçtir. Bu süreç boyunca bazı zorluklar yaşanır. Fakat bu zorlukları aşıp, markalaştığınızda daha güçlü bir hale gelirsiniz. Belirli bir konuda çaba sarf ettiğiniz için, uzmanlaştığınız için şirketiniz eskisinden daha güçlü olur.

Krizler, zor dönemler şirketlerin sınav dönemleridir. Birçok sorun ve sıkıntıyla karşılaşır, bunları çözmeye çalışırsınız. Markalaşan şirketler bu süreçleri daha kolay atlatırlar. Çünkü diğer şirketlere göre daha az eksikleri vardır.

İnsanların alım gücü azaldığında, seçenekler arasında öne çıkar ve tercih edilirler. Bu sayede kriz dönemlerinden güçlenerek çıkarlar. Diğer şirketlerin çoğu bu süreçte ağır hasar alırken markalar daha önce yaptıkları çalışmaların meyvesini toplarlar.

Markalaşmak, marka olmak bir şirketin vermesi gereken en önemli kararlardan biridir. Şirketin geleceğine yaptığı bir yatırımdır. Ve uzun ömürlü olmayı sağlayan faktörlerden biridir.

Akıllı, iş bilen iş insanları tüm bu faktörlerin farkındadırlar. Vizyon sahibi oldukları için daha uzun vadeli bakabilirler. Şirketlerine yatırım yapar. Çaba harcar, markalaşırlar. Daha sonra ise güçlü bir marka haline gelip, güçlü bir yapıya sahip olurlar. Bu sayede hem saygınlık kazanırlar, hem de başarılı olurlar.

<