Agile Marketing 30 Haziran 2021, Çarşamba

Hızıyla Öne Çıkan ‘‘Çevik Pazarlama’'
İçinde bulunduğumuz dijital toplum artık ‘hız çağı’ olarak algılanıyor. Çünkü günümüze baktığımızda teknolojik gelişmeler, pazarlama biçimleri, sosyal medya uygulamaları ve müşteri taleplerinde inanılmaz hızlı bir değişim yaşanıyor. Bu değişimi tek bir taraftan yorumlamaya çalışmak doğru değil.

Dijitalde üretim-tüketim ilişkisini etkileyen değişimler, sosyo-ekonomik düzene yansır ve aslında  yeni bir kültürün doğduğuna hepimiz şahit oluruz.Biz de kültürel değişime bizzat katkıda bulunarak  değişimin kendisi olmaya devam ederiz. 

Hızını alamayan teknolojik gelişmeler  global boyutlara ulaştığında markanızı büyük bir rekabet ortamı bekliyor olacak. Ya bu değişimlere ayak uyduracaksınız ya da bu değişimlerin altında ezileceksiniz...

Bu noktada markanız için pazarlama çalışmalarınızda, strateji planlarınızı her an yenilenebilir piyasa koşullarına göre şekillendirmeniz lazım. Adaptasyon süreci, yenilikleri uygulama ve hız, hepimize yepyeni bir pazarlama kavramını kazandırdı. Ne mi? ‘Agile Marketing’. Yani ‘Çevik Pazarlama.’ Bir grup pazarlamacının ortaya çıkardığı Agile Marketing Nedir?Gelin hep birlikte içeriğine biraz  değinelim.
Çevik Pazarlama Nedir?

Çevik Pazarlama, pazarlamacılar için proje yönetim sürecinde üretkenliği, değişime adapte olabilmeyi, kaliteli üretimi ve markanızın sektördeki başarısını artırmaya yönelik çalışmaları ifade ediyor. Şirketiniz için bir proje geliştirecekseniz, mutlaka amacınıza uygun değişiklikler yapmanız lazım. Ayrıca markanızın başarı elde etmesini istiyorsanız, çevik pazarlamayı kurallarına uygun  uygulamanız önemli.

Peki nedir bu çevik pazarlama kuralları?

-Görüşler ve gelenekler üzerinden doğrulanmış öğrenme
-Silolar ve hiyerarşi üzerinde müşteri odaklı işbirliği
-Big Bang kampanyaları üzerinden uyarlanabilir ve yinelemeli kampanyalar
-Statik tahmin üzerinden müşteri keşfi süreci
-Esnek ve katı planlama
-Bir planı takip etmek yerine değişime yanıt vermek
-Birkaç büyük bahis üzerinden birçok küçük deney

Özetle, çevik pazarlama için tekrara dayalı deneysel olguları organize eden stratejik planlama diyebiliriz.Eğer kendinize ‘müşteri değerini nasıl arttırabilirim?’ diye soruyorsanız bu, çevik pazarlamaya cevap aradığınızı gösterir. Bu soruya yanıt olarak çevik pazarlamanın nasıl çalıştığına bakalım...

Çevik Pazarlamanın Çalışma Mantığı

Çevik pazarlamada temel mantık  4 prensipten oluşuyor.  

  • -Hız planlama
  • -Harekete geçme
  • -Değerlendirme
  • -Önceki çalışmaları inceleme

Bahsettiğimiz bu 4 prensibi uygulayabilmeniz için iyi bir ekibe sahip olmanız ve bu ekibin iş birliği içinde olması çok önemli. Çünkü çevik pazarlama stratejisi uygulanarak yapılacak olan projeler, çalışmalar ve iş tanımları  ekip birliğini esas alıyor. 

Çevik pazarlamaya başlarken her biri alanında uzman adayları bir araya getirmelisiniz. Sonrası zaten zincirleme bir şekilde ilerleyecek...

İlk olarak hedefe ulaşmak için, dönemsel şekilde çalışmaları planlamanız gerekecek. Bunun içeriğinde teoriyi pratiğe dönüştürmek, öğrenmeyle birlikte hıza sahip olmak da yer alıyor. Çalışma süreci boyunca ekibin geriye kalan üyeleri, işleyişi kontrol ettiği ve herhangi bir sorunda geriye dönüp inceleme yaptığını görüyoruz. Yani ‘uygula, ölçümleme yap, tekrar uygula ve test et' döngüsü içinde bu durumun  sürekli tekrarlandığına şahit oluruz. 

Çevik pazarlamanın çalışma mantığında odaklanmamız gereken nokta; müşteri memnuniyetinden ziyade müşteri merkezli bir  anlayışın yerleşmesine olanak sağlandığı. Fakat bu sizi yanıltmasın. Siz çevik pazarlama ile müşteri beklentilerine göre plan yapmazsınız.  Değişkenliği benimser ve aksiyon gösteren müşteri tabanını iş ortağı olarak kabul edersiniz. 

Çevik pazarlamada belirtmeden geçemeyeceğimiz bir diğer nokta ise, deneyimlerinizin önemi. Aynı zamanda bu deneyimlerinizin sonucunda başarısızlıklarınızı kabul etmeniz ve başarısızlığınızdan başarıya giden yol haritanızın çizilmesi. Bir fikir bulmanız ve bu fikrinizi test ederek uygulanabilir bir ortam yaratmanız şüphesiz hem ajansınız hem de markanız için başarılı bir sonuç yaratacak. Çevik pazarlama nedir? diyerek, biraz çalışma mantığına ve biraz anlamına da değindiğimize göre şimdi sıra öneminde.

Pazarlamacılar İçin Çevik Pazarlamanın Önemi

Pazarlama sektöründe neyin başarılı olup olmayacağını ölçülebilir sonuçlarla elde etme şansı yakalayan pazarlamacılar için çevik pazarlama önemli bir hale gelmiş durumda.  Markalar ve ajanslar için bir kere çevik pazarlama zaman kaybınızı  ortadan kaldırıyor ve birden fazla projenizi aynı anda yürütülebilmenizi sağlıyor . Değer sağlayan adımları kendiniz için müşteri kazanma adına avantaj sayabilirsiniz. Çevik pazarlama ile ajansınızda inovasyonu hızlandırırsınız. Buna destekleyici olarak tahminlerle boğuşmak yerine yaratıcılığı, verileri ve hızı da eklersek yenilikçi bakış açısıyla fikirler üretebilmeniz kaçınılmaz olacaktır.

Çevik pazarlamayı uyguladığınızda, ekibinizle birlikte yaptığınız toplantıda, kendinizi ileriye taşıyamayacak noktalar üzerinde durmazsınız sadece müşterinizin arzuladığı değerlere odaklanırsınız.  Eğer bir markaya sahipseniz; çevik pazarlamanın, bağlı olduğunuz ajanslarla birlikte sizi keşfetme sürecine çıkardığını ve çözüme dayalı işlerinize nitelik kazandırdığını göreceksiniz. Diğer taraftan sadece ajanslar açısından düşünüldüğünde bu sefer  sabit çalışma düzenindeki prosedürlere yıkıcı etki gösterdiğini fark edeceksiniz. Sonucunda ise performansınızın değişime bağlı olarak yükseldiğinin farkına varırsınız.

Çevik Pazarlama Örnekleri

Çevik pazarlamanın önemini kavrayan birçok şirket duyarlılığını artırarak değişime adapte olmaya çalışıyor. Zaten rekabet ortamının bu kadar yoğun olduğu bir alanda hiçbir şirket değişime uyum sağlamayı reddetmeyecektir. Çünkü herkes farklı olmayı ister. Bu nedenle ortada fark yaratacak fikir ya da projede çevik olmak ayrıştırıcı bir özellik kazandırıyor.  Çevik pazarlama alışılmışın dışında bir pazarlama stratejisi olduğu için bazı şirketler çevik pazarlamaya pek yanaşma taraftarı değil. Buna karşın risk almayı seven ve yenin peşinden koşan birçok şirket çevik pazarlamaya yöneliyor. Hadi şimdi gelin bu şirketlerin örneklerini inceleyelim.

Yazılım ve teknoloji şirketi  SEMRush, pazarlama departmanındaki küçük bir ekiple çevik pazarlama stratejisini uygulayarak hem yaratıcı hem de değer katan çalışmaları ortaya çıkardı. Ayrıca  pazarlama ekipleri, deneme ve test sürecinin büyük ölçüde kazanç sağladığını ve 8 ayda 500.000 kullanıcıya ulaştı.

Sıradaki örneğimiz Dell yazılım firması. Pazarlama departmanında 200 kişilik bir ekiple SEO, web, saha pazarlaması gibi çalışmalar yürütürken bu süreçte ekip arasındaki kopukluk çeşitli sorunlara yol açtığı net bir şekilde görüldü. Bu sorunlara çözüm olarak çevik pazarlama ile yenilenme yoluna girdiler. Çevik pazarlama yaklaşımı ile 7 ay boyunca çevik pazarlama döngüsü içerisinde başarılı bir ekip oluşturdular. 

Son örneğimiz ise Santander markasından. Geleneksel pazarlamadan istediği verimi alamayınca çevik pazarlama anlayışını benimsedi ve kısa sürede büyük etkili kampanya teknikleri ile hem bütçe açısından hem de ilgi olarak başarı elde etti. En önemlisi de marka başarılı olmayan deneysel çalışmaları geride bırakmış oldu.

Son olarak çevik yaklaşım pazarlama profesyonelleri tarafından hızlıca benimsenecek ve büyümeye odaklı hızlı sonuç sağlayan ekipler önem kazanacak. Çevik pazarlama markanıza veya şirketinize ölçümlenebilir veriye dayalı işlevler sundukça yeni nesil sürdürülebilirliğinize değer katacak gibi duruyor.

 

Yazan: Seray Çelik

<